Om meg

- Korttidsterapi for varig endring

Psykolog G. Moum

Jeg er utdannet Cand.psych/ psykolog ved Universitetet i Århus i Danmark. Gjennom min kliniske erfaring, blant annet fra Modum Bad, har jeg opparbeidet meg en bred terapeutisk kompetanse med hovedvekt på behandling av depresjon, angst, komplisert sorg og personlighetsforstyrrelser. Jeg har erfaring med coaching/ veiledning innen idrett og utdanning og yrkesliv. I tillegg til min klinisk praksis, har jeg jobbet som organisasjonspsykolog i Synergi Helse. Dette gir meg et godt utgangspunkt for å behandle psykiske vansker relatert til arbeidslivet. Som medlem i norsk psykologforening er jeg ilagt strenge etiske krav og retningslinjer, og som klient kan du føle deg trygg på at disse overholdes.

For meg er det viktig at du i behandlingsforløpet føler deg trygg og ivaretatt samtidig som du tidlig utfordres i forhold til dine problemområder. Dette for å nå målet om å tilby korttidsterapi for varig endring.


Hvorfor kontakte meg?

Det er ulike årsaker til at folk kontakter meg. I mange tilfeller er det som følge av klare symptomer på psykiske lidelser som depresjon og angst som medfører begrensninger i hverdagen. Andre kontakter meg fordi de føler seg "låst", føler psykisk stagnasjon, uten en opplevelse av konkrete symptomer. Uavhengig av hvordan du opplever ditt psykiske ubehag, vil du med stor sannsynlighet ha utbytte av å gå i terapi hos meg. Som psykolog vil jeg hjelpe deg å identifisere og avvikle hinder som medfører psykisk stagnasjon og psykiske vansker. Dette er ofte tanker og følelser som av ulike årsaker har blitt konfliktfylte og dermed forsøkt unngått. I prosessen med å overvinne de psykiske hindrene og å fremme sunne følelsesmessige uttrykk, vil du og jeg fungere som et team. I vårt team, som i alle team, vil innsats, respekt og tillit være avgjørende for å nå målet. Jeg vil derfor fremme et miljø der disse verdiene står sterkt. Jeg ønsker ikke bare å behandle dine symptomer, men hele deg som person. Vårt felles prosjekt (terapien) er fullført når du opplever at tidligere begrensende og destruktive mønster er erstattet med sunne tanker og følelsesmessige uttrykk og du kan leve på ditt høyeste kapasitetsnivå.

Kontaktskjema

Adresse

Sørkedalsveien 90 A 0377 Oslo

Telefonnummer

Telefon: (+47) 22 52 40 00

E-post

post@psykologmoum.no

Copyright © 2015 Gjermund Moum All Rights Reserved • Utviklet av Jørgen Juel