Psykhjelpen

Ny iPhone app tilgjengelig i App store

Gå til App store

Test

Appen har en test som kan gi en betegnelse på de psykiske plagene

Informasjon

Appen inneholder informasjon om ullike psykiske plager

Psykolog

Appen inneholder informasjon om hva en psykolog kan hjelpe med og hvordanOversikt

Appen inneholder en oversikt over psykologer i Norge med driftstilskudd

Hjelpetelefoner

Appen inneholder lenker til ulike hjelpetelefoner og nettsteder

Rettigheter

Appen inneholder en oversikt over hvilke rettigheter en har som pasient og pårørende

Psykhjelpen

Psykhjelpen er utviklet på bakgrunn av mine erfaringer som klinisk psykolog, og kan være et hjelpemiddel for mennesker med psykiske plager og/ eller deres pårørende. Alt for ofte opplever jeg at pasienter har hatt psykiske vansker i lang tid før de oppsøker meg. Dette er uheldig da tidlig hjelp øker sannsynligheten for å bli frisk, og kan forhindre vanskene i å utvikle seg til alvorlige psykiske lidelser.

Psykhjelpen skal gjøre det lettere for deg å oppsøke behandling. Mange opplever sine psykiske plager som diffuse og vanskelige å sette ord på. Appen inneholder en test som kan gi deg en pekepinn på hvilke(n) lidelse(r) dine plager eventuelt minner om. Tanken er at det kan gjøre det lettere å oppsøke hjelp når du har en betegnelse på plagene.

Spørsmålene i testen handler om depresjon, sosial fobi, panikklidelse, agorafobi, tvangslidelse, generalisert angstlidelse og posttraumatisk stresslidelse. Dette er symptomlidelser med relativt høy forekomst. Svaret som gis er ikke en diagnose. For å få stilt en diagnose må du oppsøke lege eller psykolog.

Videre gir Psykhjelpen nyttig informasjon som kan forenkle prosessen med å søke behandling. Appen beskriver ulike psykiske vansker/lidelser, hva psykologen kan hjelpe med og hvordan. Psykhjelpen har en liste over avtalepsykologer i de forskjellige fylker og link til ulike hjelpetelefoner og nettsteder. Appen inneholder også en oversikt over hvilke rettigheter du har som pasient og/ eller pårørende.

Copyright © 2015 Gjermund Moum All Rights Reserved • Utviklet av Jørgen Juel