Spiseforstyrrelser

Psykolog Moum har erfaring med behandling av spiseforstyrrelser. Jeg forstår spiseforstyrrelser først og fremst som et symptom. Dette vil påvirke min måte å behandle lidelsen på. Jeg vil i terapien vektlegge konkrete tiltak i behandlingen av spiseforstyrrelsen (symptomene) samtidig som jeg vil utforske hva som ligger bak. Erfaringsmessig opplever jeg at spiseforstyrrelser ofte handler om å regulere vonde følelser som sorg, sinne, skam og skyld. Ved å forstå og bearbeide følelsene som er årsaken til forstyrrelsen, reduseres sannsynligheten for senere tilbakefall.

For meg er det viktig at du i behandlingen av dine spiseforstyrrelser føler deg trygg samtidig som du tidlig utfordres i forhold til dine problemområder. Dette for å nå målet om å tilby korttidsterapi for varig endring.

Hva er spiseforstyrrelse?

Spiseforstyrrelse er en psykisk lidelse der tanker, følelser og handlinger i forhold til mat, kropp og vekt går utover livskvaliteten. Spiseforstyrrelse er en betegnelse på flere lidelser og kan ramme både kvinner og menn.

Spiseforstyrrelse er en samlebetegnelse for ulike tilstander der de mest kjente er anoreksi, bulimi og tvangsspising. Matinntaket styres ikke av sult eller metthetsfølelse, men av psykologiske faktorer. Spiseforstyrrelser kan ramme i alle aldre. Spiseforstyrrelser utløses ofte i forbindelse med en overgangsperiode i livet eller store endringer som miljøskifte, flytting eller tap av nærstående personer. Omgivelsenes reaksjoner kan forsterke symptomene, eksempelvis i miljøer som er sterkt fokusert på prestasjoner eller fokuserer mye på kropp og utseende.

Sykdommen rammer begge kjønn, men majoriteten av de rammede er kvinner. I Norge er det om lag 27 000 kvinner mellom 15 og 44 år som har anoreksi, 18 000 har bulimi og 28 000 lider av tvangsspising (Tall fra 2002). Spiseforstyrrelse er en alvorlig lidelse som du trenger hjelp for å komme ut av. Det er viktig å be om hjelp så fort som mulig. Med riktig behandling kan man leve et normalt liv i etterkant av sykdommen.

Personer som har et ønske om å slanke seg eller at kroppen skulle sett annerledes ut behøver ikke ha en spiseforstyrrelse.

For pasienter med spiseforstyrrelse øker risikoen for en rekke helseplager. Komplikasjoner varierer med diagnose og symptomene på spiseforstyrrelsen. Anoreksi kan føre til alvorlig underernæring og har høyest dødelighet sammenliknet med andre psykiatriske lidelser.

(Innholdet er hentet fra helsenorge.no)

Kontaktskjema

Adresse

Sørkedalsveien 90 A 0377 Oslo

Telefonnummer

Telefon: (+47) 22 52 40 00

E-post

post@psykologmoum.no

Copyright © 2015 Gjermund Moum All Rights Reserved • Utviklet av Jørgen Juel