Utbrenthet

Psykolog Moum har utdannelse og arbeidserfaring som organisasjonspsykolog. Dette gir meg et godt utgangspunkt for å behandle utbrenthet. Dagens arbeidsmarked stiller stadig høyere krav til bedriftene. Dette medfører ofte stressbelastninger for de ansatte og kan over tid resultere i utbrenthet. Mange faktorer gjør oss sårbare for stress og utbrenthet. For eksempel vil personer som har vansker med selvhevdelse og grensesetting være utsatt. Jeg vil i behandlingen av utbrenthet være opptatt av å hjelpe deg å identifisere og avvikle de bakenforliggende årsakene slik at sannsynligheten for tilbakefall reduseres.

For meg er det viktig at du i behandlingen av din utbrenthet føler deg trygg samtidig som du tidlig utfordres i forhold til dine problemområder. Dette for å nå målet om å tilby korttidsterapi for varig endring.

Hva er utbrenthet?

Utbrenthet defineres ofte som en langvarig arbeidsrelatert stressreaksjon som vanligvis gir både psykiske og fysiske plager. I mange tilfeller er dette resultatet av en prosess som har pågått i flere år og som vanligvis begynner med tretthet, spenningstilstander og muskelsmerter. Utbrenthet er en normal reaksjon på stress, og ikke en egen diagnose. Det finnes ingen klar definisjon på hva utbrenthet er.

Symptomer

Når man beskriver utbrenthet, er det tre begreper som er sentrale:

 • Følelsesmessig utmattelse
 • Følelsesmessig distansering
 • Redusert personlig yteevne

Andre typiske kjennetegn kan være:

 • Hodepine, anspente muskler, trykk over brystet, hjertebank, kvalme eller svimmelhet.
 • Forandret søvnmønster - du sover mer eller mindre enn før.
 • Forandret appetitt.
 • Problemer med mage/tarm.
 • Du blir lett syk.
 • Fremmedgjøring av jobbaktiviteter.
 • Tretthet og slitenhet på jobb og når arbeidsdagen er over.
 • Tap av arbeidsglede. Negativ eller frustrert i forhold til arbeidet du gjør, arbeidsplassen og kollegaer.
 • Fysisk slitenhet. Orker ikke å gjøre mye på fritiden.

Årsaker og risikofaktorer

Årsaker eller risikofaktorer til utbrenthet, er:

 • Å være yngre arbeidstaker/ ny i jobben
 • Unnvikelse - bruk av for eksempel rusmidler, medikamenter eller mat for å mestre situasjonen.
 • Mangel på kontroll. At du ikke har mulighet til å påvirke avgjørelser som påvirker arbeidet ditt.
 • Uklare jobbforventninger.
 • Dysfunksjonell dynamikk på arbeidsplassen (for eksempel mobbing).
 • Hvis dine verdier ikke stemmer overens med de som arbeidsplassen din fremmer.
 • Hvis jobben du har ikke passer med dine interesser og kvalifikasjoner.
 • Ubalanse mellom jobb og fritid.
 • Risikofaktorer behøver ikke kun å være knyttet til arbeidsrelatert stress.
 • Livsstilsfaktorer kan også virke inn.
 • Lange arbeidsdager, lite søvn og lite trening.
 • Lite støtte fra andre.

(Innholdet er hentet fra nhi.no)

Kontaktskjema

Adresse

Sørkedalsveien 90 A 0377 Oslo

Telefonnummer

Telefon: (+47) 22 52 40 00

E-post

post@psykologmoum.no

Copyright © 2015 Gjermund Moum All Rights Reserved • Utviklet av Jørgen Juel